Vereniging

N

oordschans is een Vereniging van zeilers in de haven van Noordschans.
Wat doet WSV Noordschans ?

Organiseren van evenementen. De evenementen zoals het jaarlijkse inslingeren en uitslingeren, staan voor vele leden vast in de agenda. Maar ook andere zeilactiviteiten zoals de Siberische bbq en evenementen die erop gericht zijn om de praktische vaarkennis te verhogen zijn momenten waarbij veel leden elkaar treffen.

Verzorgen van ons verenigingsblad “’t Rooipeerd” , website en nieuwsbrief. Het verenigingsblad verschijnt 3 maal per jaar. Goed verzorgd, informatief, van, voor en door de leden. Het blad draagt samen met de website en de frequent verschijnende nieuwsbrief per e-mail bij aan onderlinge kennisuitwisseling.

Organiseren van cursussen, lezingen, bijeenkomsten. Voornamelijk buiten het vaarseizoen. Leerzaam en informatief; Voor certificaat vaarbewijs, theoretische kustnavigatie en andere examens. Maar ook kennis krijgen van motortechniek, trimmen van zeilen etc. tijdens gezamenlijke bijeenkomsten.

Goede mix van activiteiten en gezelligheid in onderlinge contacten. De evenementen zijn weliswaar in de eerste plaats bedoeld om kennis en vaardigheid te vergroten, maar het aanhalen van de band tussen de leden en gezelligheid spelen natuurlijk ook een grote rol. Vaak wordt door het hele gezin deelgenomen. Nut en gezelligheid gaan hier hand in hand, terwijl toch de individuele vrijheid wordt behouden.

U ook ? Als u van zeilen houdt en u zich verder wilt bekwamen, maar ook als u meer contacten zoekt met andere zeilers, dan zult u zich zeker thuis voelen bij WSV Noordschans. Dat kunt u natuurlijk doen door deel te nemen aan de vele evenementen. U kunt echter ook – en misschien met nog veel meer plezier – zelf een bijdrage leveren. Wij noemen slechts het schrijven van artikelen voor ons clubblad ‘t Rooipeerd of het mee helpen organiseren van een van de evenementen.

Lid worden: Het lidmaatschap kost u slechts € 40,- per jaar. Wordt u lid na 31 augustus, dan bent u voor dat jaar slechts € 20,- verschuldigd, Ook kunt als partner lid worden voor € 25,- per jaar. Hiermee bent u ook lid van de vereniging en heeft u stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. Ook heeft u het recht om in commissies zitting te nemen.
En vergeet niet dat uw hele gezin plezier heeft van uw lidmaatschap van onze vereniging. En u krijgt veelal een korting op uw premie bij vele watersport verzekeraars.

Via deze link kunt u zich inschrijven: Nieuw lid

Wat willen wij als vereniging ?
* De belangen van de watersporters behartigen,
* Het zo betaalbaar mogelijk houden van de watersport,
* Ongestoord genot van een groot en gevarieerd vaargebied,
* Een schoon milieu,
* Goede overheidsmaatregelen zonder overbodige regels en restricties,
* De mogelijkheid om zich te bekwamen in:

  • zeemanschap en navigatie
  • kennis van specifieke vaargebieden
  • onderhouds- en reparatiemogelijkheden