Privacyverklaring WSV Noordschans (AVG 2018)

Op grond van de AVG 2018 welke sinds 25 mei 2018 van kracht is, zijn wij als vereniging wettelijk verplicht om onze leden te informeren over welke persoonsgegevens door de vereniging van haar leden worden verwerkt, voor welk doel dat door de vereniging wordt gedaan en welke rechten de leden hebben ten aanzien van zijn/haar door de vereniging opgeslagen persoonsgegevens.

Als lid van de vereniging leest u daarover meer nadat u bent ingelogd.
Daar staan nu ook het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.