Bellenbaan bij jachtensluis Krammer van de baan!

Bellenbaan verdwijnt bij Krammer Jachtensluis!

De pilot in de jachtensluis heeft laten zien dat door een betere verdeling van de lucht die in het water wordt ingepompt, het systeem geoptimaliseerd is en er veel beter rendement bewerkstelligd wordt dan bij traditionele bellenschermen.Het voordeel van het gebruik van bellenschermen in de jachtensluis heeft zich na vier jaar voornamelijk bewezen door de tijdbesparing op het schutten.

De pilot heeft voor de jachtensluis echter ook nadelen aan het licht gebracht. De bellenschermen zijn aangelegd binnen de kolk. Hierdoor ervaren (kleinere) jachten instabiliteit als ze te dicht op het bellenscherm afmeren; iets dat in topdruktes niet altijd te vermijden is. Daarom heeft Rijkswaterstaat in een nieuw ontwerp de bellenschermen buiten de sluiskolk geplaatst. Dit ontwerp toepassen in de jachtensluizen betekent echter een zo grote investering dat de voordelen van een bellenscherm niet meer opwegen tegen het herstellen van de oorspronkelijke zoet-zoutscheiding. Rijkswaterstaat heeft daarom voor deze sluis besloten weer over te gaan naar de oude methode en het bellenscherm te ontmantelen. Dit werk wordt/is eind juni uitgevoerd. De recreatievaart zal hier geen overlast van ondervinden omdat de andere jachtensluis beschikbaar blijft.

Bron: varendoejesamen.nl

Lees het hele bericht

https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/pilot-innovatieve-zoet-zoutscheiding-krammerjachtensluis-afgerond