DE MANOEUVREERTRAININGEN WORDEN WEER OPGESTART

Vanwege Corona en de verkoop van de MERITO waren de manoeuvreertrainingen uitgesteld. Berend Slot en Ton Bergmans hadden dit de laatste jaren verzorgd.
Inmiddels is Ton bereid gevonden om dit weer op te starten en helaas is Berend niet meer in de gelegenheid.

In deze Nieuwsbrief/website vragen wij extra aandacht voor deze mogelijkheid. 
Het uitgangspunt is dat degenen die graag wat handigheidjes willen leren, dit toch graag met de eigen boot doen. Elke boot reageert anders en het meer vertrouwd raken met de mogelijkheden van de eigen boot heeft doorgaans meer effect en leert sneller. Het manoeuvreren op een boot met veel deelnemers in een niet vertrouwde omgeving vormt voor velen een belemmering om deel te nemen.

Voor het seizoen 2022 is Ton graag bereid om samen met jullie een leerzame dag te hebben. Hij vind dat zelf leuk om te doen en brengt daarom alleen gemaakte kosten (brandstof) in rekening.  
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan hier invulling aan gegeven worden en misschien moet gezocht worden naar combinaties. 

Aanmelden:
Degenen die belangstelling hebben kunnen zich via email melden bij Ton Bergmans,
email: francis.ton@home.nl en telefoon: 06-10137999.

De Evenementencommissie.