Gebreken bij Klep Haringvlietbrug geconstateerd! Beperking van het aantal openingen!

Uit recente onderzoek is gebleken dat de in het voorjaar uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de klep van de brug niet voldoende waren. Er zijn wederom gebreken geconstateerd. Vanaf 9 juli zijn er beperkingen w.b. de openingen van de brug. De openingen van 13:00, 15:00 en 19:00 uur komen te vervallen tot nader order.

Bron: Hoeksch Nieuws.

Zie voor het hele bericht:

Hoeksch Nieuws, Haringvlietbrug