Inschrijfformulier zeilwedstrijd 24 september

  • Voer een getal tussen 0 en 10 in.
    Aantal personen
    Hier kan je aangeven of je het goed vindt dat de redactiecommissie je benadert voor het schrijven van een stukje in het Rooipeerd en/of voor de website.
    De deelnemers aan de door de WSV Noordschans georganiseerde evenementen doen dir geheel voor eigen rekening en risico. De organisatoren, noch de WSV Noordschans is aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan deze activiteit zou kunnen ontstaan.