Inschrijfformulier Zeil- en Ankerweekend

    Hier kan je aangeven of je het goed vindt dat de redactiecommissie je benadert voor het schrijven van een stukje in het Rooipeerd en/of voor de website.
    Via de website van de vereniging en het clubblad 't Rooipeerd houden wij onze leden op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Hierbij maken wij eventueel gevbruik van foto's en/of video's. Toestemming voor publicatie van beeldmateriaal, AVG 2018.
    De deelnemers aan de door de WSV Noordschans georganiseerde evenementen doen dit geheel voor eigen rekening en risico. De organisatoren, noch de WSV Noordschans is aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan deze activiteit zou kunnen ontstaan.