Nieuws van de Evenementencommissie

Op 7 juli 2020 vergaderde de Evenementencommissie over de aanpassing van de evenementenkalender voor dit jaar. Gezien de besluiten van de overheid om de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 iets te versoepelen wordt voorgesteld om enkele activiteiten te gaan ondernemen. Zie hiervoor de evenementenkalender versie 7 juli, op deze website. Met name gaat het om een wedstrijd, een alternatieve Inslingertocht, een Uitslingertocht en een Siberische BBQ.

Verder werd besloten om vooralsnog géén Havenavonden te organiseren, gezien het grote belang van het hanteren van de 1,5 meter regel.  Dat laatste is tijdens een goedbezochte havenavond immers niet goed mogelijk. Ook zal tijdens de evenementen deze 1,5 meter regel strikt in acht worden genomen, zodat de deelnemers zich voldoende veilig voelen. De organisatoren van de evenementen zullen hier invulling aan geven en er wordt tijdens palavers op teruggekomen.  Uiteraard blijven we de kabinetsbesluiten t.a.v. COVID-19 nauwlettend volgen; in geval er toch weer verscherpte maatregelen volgen kan dat consequenties hebben voor de evenementenkalender. We hopen van harte dat dat niet gebeurt.

Voor elk van de 4 voorgestelde evenementen zal nog een nadere toelichting volgen op de website, inclusief de inschrijfformulieren. De data liggen wel vast, zodat u deze kunt noteren. Voor de alternatieve Inslingertocht zijn 4 dagen gepland, met mogelijkheden om mee te doen door degenen die zich alleen in het weekend kunnen vrijmaken.

We hopen dat deze planning door kan gaan, zodat ook tijdens dit complexe seizoen 2020 de vereniging nog de nodige verenigingsactiviteiten kan houden. Veel plezier toegewenst!

Hartelijke groeten van de Evenementencommissie (Margaret Forrest, Johan Bodar, Nico Reichardt, Mathijs de Jong, René Dubbeldam-Vz.).