Van de bestuurstafel

Afgelopen maandag maakte het kabinet nieuwe regels bekend waarmee we met z’n allen trachten de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen. De nieuwe regels kunt u eventueel nalezen op de site:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

De nieuwe, aangescherpte regels hebben ook impact op de activiteiten georganiseerd door de WSV Noordschans.
Woensdagavond kwam het bestuur van uw vereniging bijeen om deze impact vast te stellen. Het bestuur heeft toen besloten:

  • De geplande Uitslingertocht kan vooralsnog doorgaan.
    Per zeilboot is een gezelschap van niet meer dan vier personen aanwezig of de deelnemers komen uit één huisgezin. Helaas kunnen steigerborrel, of een collectief bezoek aan een restaurant niet georganiseerd worden door de vereniging.
    De te bezoeken haven wordt Wemeldinge in plaats van Colijnsplaat. In overleg met de havenmeester zal gezocht worden naar een mogelijkheid de deelnemende boten bij elkaar af te meren zodat onderling contact vanuit de eigen boot mogelijk is. Mocht u zin hebben in mogelijk een laatste zeiltocht dit jaar: schrijft u zich dan vooral in via de website.
  • De Siberische Barbecue kan –zolang de regels niet wijzigen – niet doorgaan. Het hoofddoel van deze barbecue – het met elkaar barbecueën – past niet binnen de nu geldende Corona-regels.

Het bestuur realiseert zich dat dit alles zeer teleurstellende ontwikkelingen zijn. Gelukkig kunnen we terugkijken op twee geslaagde evenementen deze zomer: de zeilwedstrijd met veel wind en de buitengewoon gezellige korte en lange inslingertochten.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen m.b.t. de regelgeving op de voet en komt in de lucht zodra zich wijzigingen voordoen. Maar eerlijk is eerlijk: het bestuur acht die kans buitengewoon klein.