Van de voorzitter,

Beste Clubgenoten,

Het is weer bijna 2 maanden gelegen, dat u in uw mailbox en op de website  een brief van mij namens het bestuur ontving over de corona-maatregelen waarmee wij op dat moment te maken hadden. De regering bood ons een perspectief waar we niet vrolijk van werden. Maar dat is 2 maanden geleden. Inmiddels is er een en ander in positieve zin veranderd, mede gelet op de corona-ontwikkelingen in de ziekenhuizen en dat geeft voorlopig vertrouwen. Op 25 juni jl. gaf de regering een persconferentie waarin zij mededeelde, dat gelet op de positieve ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus, de teugels met ingang van 1 juli wat worden gevierd en niet zo’n beetje! Nederland keert per 1 juli weer bijna terug naar normaal. Het ‘nieuwe normaal’ maar met 1,5 meter afstand, dat wel!

Wat betekent het voor ons als watersporter? Waar moeten we ons aan houden met die herwonnen vrijheid en waar gaan we a.h.w. op richting ‘kantje boord’ ?

Per 15 juni mochten de sanitaire voorzieningen in de havens weer open in plaats van 1 juli. Dat was voor hen die niet over een eigen toilet beschikte een hele opluchting.  Maar als men gebruik maakte van de sanitaire voorzieningen van de haven dan geldt  daar de 1,50 meter afstand en dat blijft zo.

Verder mogen we ook weer vanaf 1 juli wedstrijden gaan organiseren. Onze evenementencommissie had in begin juni een wedstrijd in de steigers staan, maar durfden dat na ampele overwegingen toen niet aan, en terecht, want het houden van wedstrijden was verboden en de boetes waren hoog. Maar nu mag het weer. In de maand juli, en wel van 3 tot 5 juli, is er dan ook een tocht georganiseerd inclusief nachtzeilen. Een hele uitdaging. Geeft u op want het is het enige evenement dat gehouden wordt tot eind augustus. Tot eind augustus ligt alles stil i.v.m. de komende vakanties. Begin september hopen wij weer voorzichtig op te starten met onze activiteiten.

Toch zal dit vaarseizoen er anders uit gaan zien dan we gewend waren. Was half maart de stemming nog zorgelijk, inmiddels zijn de verwachtingen bijgesteld en zijn we zeer hoopvol gestemd over de rest van het seizoen. De verwachting is echter dat het druk wordt op het water en in de havens. Dat vergt van ons de nodige discipline en vooral: het hoofd koel houden! Want vanaf 1 juli mag weer volop gevaren worden. U mag dan met meerdere mensen uit verschillende huishoudens op een schip verblijven. Hierbij is nog wel de 1,5 meter maatregel geldig. Mocht u uit één huishouden komen dan is de 1,5 meter maatregel niet van toepassing.

U moet voor de aardigheid de klok eens een jaar terugzetten. Wat hadden we toen een vrijheid, dat realiseer je pas achteraf. Toch moeten wij met zijn allen de beknotte vrijheid in het ‘nieuwe normaal’ koesteren, want het kan zo maar over zijn bij een nieuwe uitbraak. Het wachten is op het ontdekken van een vaccin dat alle problemen oplost, ja we snakken ernaar, zoveel is zeker. Maar zover zijn de virologen helaas nog niet.

Dat het Coronavirus wereldwijd rondwaart ondervinden ook vrienden van onze zeilvereniging die op wereldreis zijn. Op 27 maart zou Birgit Steers een presentatie geven in het paviljoen over haar ervaringen aan boord van de Blue Spirit gedurende hun wereldreis. Zij bevond zich op dat moment samen met haar partner René de Jong in de haven van Vuda Marina op Fiji toen het Coronavirus toesloeg. Zij konden geen kanten meer op en waren verplicht aan boord te blijven, af en toe boodschappen doen, dat was alles. Weg reis naar Nederland, weg voordracht in Noordschans. Inmiddels is er enige versoepeling in de regelgeving opgetreden. We hopen met hen op betere tijden.

Die 1,5 meter norm zal voor het paviljoen van Anita en Mike ook het nodige pas- en meetwerk met zich meebrengen, want zie dat maar te regelen bij toenemende drukte. Iedereen wil graag bij mooi weer op het terras vertoeven. Er wordt dan ook discipline en begrip gevraagd van onze leden die het paviljoen bezoeken. Maar ik weet zeker dat Anita en Mike er alles aan zullen doen om het u naar de zin te maken. Per slot van rekening hebben zij al de nodige ervaring opgedaan de afgelopen maanden. Ik weet  zeker dat zij kunnen rekenen op uw support.

Dan wil ik gaarne nog even uw aandacht vragen voor Ingrid den Boer en Nelleke de Jong. Beide dames zijn bereid gevonden om namens de lustrumcommissie poloshirts uit te delen aan de leden als aandenken aan het 50-jarig bestaan van onze vereniging. Zij hebben hier al twee zaterdagmiddagen aan gewijd en willen de leden, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan, op 10 juli van 16.00 tot 19.00 uur en op 11 juli van 11.00 tot 15.00 uur alsnog in de gelegenheid stellen hun poloshirt op te halen. Een drankje staat namens de vereniging voor u klaar. Lees hiervoor het bericht van de lustrumcommissie in uw mailbox.

Tenslotte wens ik u een fijne voortzetting van het vaarseizoen, veel plezier op het water, en ……. blijf vooral gezond!

Harrie van Rooij Voorzitter